Projecten

WO 1

logo 2014-18

Terug naar vorige pagina

1-2. Gesneuvelde Belgische soldaten op Kampenhouts grondgebied

Hector Anno stamnummer 132/4619 (56801)

Geboren in Paulatem, een klein dorpje in Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Zwalm op 25 juni 1891 als zoon bakker/winkelier van Isidorus Anno (geboren in 1861) en van Maria Sylvia Decock. Deze kastanjebruinharige ongehuwde landbouwer woonde in Sint-Maria-Horebeke.

Hij deed zijn militaire dienstplicht als milicien van de lichting 1911.
Tijdens de mobilisatie op 1 augustus 1914 werd hij als soldaat Tweede Klasse bij de 4de Cie van het 2de Regiment Karabiniers ingedeeld. Hij sneuvelde voor het vaderland te Berg op 26 augustus 1914. Hij nam deel aan de Eerste Uitval van het Belgisch leger vanuit Antwerpen tussen 25 en 26 augustus 1914. Hij werd eerst begraven op de begraafplaats te Wespelaar (graf 386) maar na de ontgraving verhuisde het stoffelijk overschot aan de Militaire Begraafplaats naar de Brusselse Steenweg te Veltem-Beisem (graf 619).

Hij werd bedacht met de Zege- en Herinneringsmedaille en met het Kruis als Ridder in de Orde van Leopold II.


Uit de kroniek van de Belgische Regimenten Karabiniers 1830 - 1992 :

"Het Brusselsch regiment, gekazerneerd op de Daillyplaats vormde, in augustus 1914, bij ontdubbeling, het 4e Karabiniers. De twee regimenten maakten de infanterie uit van de 20e gemengde brigade die op 6 augustus naar Grez-Doiceau trok en tot 19 augustus in die streek bleef.

Den 29n augustus nemen de twee regimenten, die te Borsbeek gekantonneerd zijn, deel aan den eersten uitval rond Antwerpen, op het front Hofstade-Schiplaken, en den 11n September vallen zij aan in de richting van Tildonck, op het front WolvenhoekHambosch.

Het 2e en het 4e Karabiniers worden erg beproefd en op 17 September worden de overlevenden van het 4e Karabiniers in de gelederen van het 2e Karabiniers opgenomen.

Tijdens het beleg van Antwerpen voert het regiment werken uit te Hingene, daarna verdedigt het den sector Duffel-Lier. Het neemt deel aan den nachtelijken tegenaanval van 5 op 6 oktober"

Foto Hector Anno

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2019
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: heemkring@kampenhout.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-06-2018
webdesign: highgate '57