Projecten

WO 1

logo 2014-18

Terug naar vorige pagina

1-2. Gesneuvelde Belgische soldaten op Kampenhouts grondgebied

Marcel François Ghislain Colon stamnummer 135/48785

Geboren te Anderlecht op 24 april 1891 als zoon van Jean Baptiste Colon en Elvire Martine Caillet. Hij was ongehuwd en woonde in Sint-Gillis waar hij handelsbediende was.

Hij deed zijn militaire dienstplicht als milicien van de lichting 1911.
Tijdens de mobilisatie op 1 augustus 1914 werd hij ingelijfd als soldaat Tweede Klasse bij het 1ste Regiment Karabiniers. Hij stierf voor het vaderland op 26 augustus 1914 tijdens de Eerste Uitval van het Belgische leger vanuit Antwerpen in Berg. Hij werd eerst begraven op 26 augustus 1914 op de militaire begraafplaats van Wespelaar om vervolgens op 19 september 1924 te worden ontgraven en herbegraven te worden op de Belgische Militaire Begraafplaats van Veltem-Beisem aan de Brusselse Steenweg (graf 201).

Postuum werd door het Ministerie van Landsverdediging aan zijn vader (die woonde aan de Alfred Cluysenaerstraat n° 5 in Sint-Gilles) de Zege- en Herinneringsmedaille en het Kruis van ridder in de Orde van Leopold II met de nodige eerbewijzen toegestuurd.

Document Marcel François Ghislain Colon

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2019
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: heemkring@kampenhout.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-05-2018
webdesign: highgate '57