Projecten

WO 1

logo 2014-18

Terug naar vorige pagina

1-2. Gesneuvelde Belgische soldaten op Kampenhouts grondgebied

Charles Mathieu Salmon stamnummer 60331

Geboren te Etterbeek op 11 maart 1893 als zoon van Joseph Salmon en Marie Ermine Maréchalle (geboren in Buironfosse, Frankrijk; zij zou later hertrouwen met Jean Joseph Coenen). Charles was ongehuwd, loodgieter van beroep en woonde in de Eeuwfeeststraat n° 109 te Etterbeek.

Hij deed zijn militaire dienstplicht als milicien van de lichting 1913.
Hij werd tijdens de mobilisatie van 1 augustus 1914 als soldaat Tweede Klasse ingedeeld bij de 10de Cie van het 11de Linie Regiment. Tijdens de Tweede Uitval van het Belgisch leger vanuit Antwerpen, sneuvelde hij in Buken op 12 september 1914. Hij werd begraven om het militaire kerkhof te Wespelaar om in de jaren '20 te worden ontgraven en te worden herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats te Etterbeek.

Postuum kende het Ministerie van Landsverdediging hem de Zege- en Herinneringsmedaille, het oorlogskruis 1914-1918 toe.

Document Charles Mathieu Salmon

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2019
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: heemkring@kampenhout.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-05-2018
webdesign: highgate '57