Projecten

WO 2: verzetslieden en politieke gevangenen


Terug naar vorige pagina

Ferdinand Petrus Verstraeten

Hij werd geboren te Kampenhout op 27 juli 1895 als zoon van Joannes Josephus Verstraeten (geboren in Kampenhout op 21 januari 1827) en van Barbara Antonia Verhuyght (geboren op 23 maart 1855 eveneens te Kampenhout, waar ze ook overleed op 2 juni 1929). Hij woonde in de Langestraat 36 te Kampenhout en was gehuwd met Maria Rosalia De Bruyn.

Petrus Ferdinand Verstraeten werd op 20 juli 1944 gefusilleerd in het Kamp Maria-Ter-Heide in Brasschaat. Petrus was lid van de verzetsgroep G en niet zoals vermeld op zijn doodsprentje lid van het 4de korps van het Belgisch Partizanenleger. Hij zat in het gewapend verzet bij het Groep G die in onze streken verantwoordelijk waren voor het plegen van sabotagedaden.
Op zondag 18 juli 1943 traden drie Kampenhoutenaren tot de gewapende partizanen en Groep G toe. Zij vormden de eerste actieve eenheid buiten Boortmeerbeek. Ferdinand Verstraeten uit de Langestraat werd chef van het detachement, hij wierf vervolgens zijn buurmannen Frans Van Asschodt en Gustaaf Van Langendonck aan. Het Partizanenleger haalde vooral de geschiedenisboeken door enkele fameuze aanslagen die de Duitse industrie veel tijd deed verliezen. Hij was er bij in Muizen bij de aanval bij Rateau waar turbines voor de Duitse onderzeeërs werden gemaakt. Hij was er ook bij toen het vormingsstation van Mechelen opgeblazen werd en voor het in brand steken van koolzaadvelden en aanslagen met dynamietladingen.

Voor deze sabotagedaden werd hij verklikt en op 27 mei 1944 thuis opgepakt en afgevoerd naar het 'Kamp-Ter-Heide' in Brasschaat.

Het kamp Maria-Ter-Heide werd gebruikt om burgers die opgepakt werden door de Duitsers onder te brengen. De lijst van de gevangenen die gefusilleerd werden en begraven werden in een aanpalende weide, telt 85 namen. De executies werden in de periode van 17 februari 1943 tot 14 augustus 1944 uitgevoerd. Deze 85 mensen werden in een massagraf in het Klein Schietveld begraven, waar ze begin 1945 ontdekt werden. Petrus werd begraven in graf nummer 81 op de executieweide aan de Bondgenotenlaan te Brasschaat waar het krijgsgevangenkamp was gelegen. Zijn lichaam werd een verder gelegen weide begraven, maar op 11 november 1951 kreeg hij zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats van Kampenkout.

De bezoeker van het Koninklijk Legermuseum gelegen in Brussel zal daar een executiepaal tegenkomen met het opschrift dat verwijst naar Maria-ter-Heide Brasschaat. Het laatste restant van een krijgsgevangenkamp dat na de tweede oorlog met de grond werd gelijk gemaakt.

Naar Ferdinand Verstraeten werd in Kampenhout tevens een straat genoemd. 'De geschiedenis van een straat : Ferdinand Verstraetenlaan' kan men lezen in een artikel van Willy Schoevaerts in het jaarboek 2019 van Heemkring Campenholt pag. 117-126.

Foto Petrus Verstraeten

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 16-05-2020
webmaster: webmaster@campenholt.be