Documentatiecentrum - Geschiedenis

1945 tot heden

Sabena 548, tragedie te Berg

Op (as)woensdag 15 februari 1961, om 1005 lokale tijd (0905 zulu tijd), stort in wijk 'Het Lemmeken' in Berg (Kampenhout) een Boeing 707-329 (registratie OO-SJB, constructienummer 17624/92) neer van Sabena, de nationale luchtvaartmaatschappij. Aan boord bevinden zich 61 passagiers en 11 bemanningsleden. Geen van de inzittenden overleeft de crash en de vuurzee die erop volgt.

Het toestel was zeven uur voordien (om 0206 zulu) opgestegen vanop de luchthaven New York Idlewild (nu John F. Kennedy International). De machine van Amerikaanse makelij, één van de nieuwe langeafstandsparadepaardjes van Sabena, was iets meer dan een jaar oud. Na een normale trans-Atlantische vlucht melden de piloten zich bij de luchtverkeersleiding in Brussel. Tijdens de nadering nemen de piloten via de radio contact op met hun hoofdkwartier en melden dat alles aan boord in orde is. Het is een prachtige dag, de zichtbaarheid is goed en de luchtverkeersleiders leiden het toestel over Mechelen waarna de piloten toestemming krijgen om een visuele landing op landingsbaan 20 te maken.

Berg - Vliegtuigramp 15 februari 1961: Archief Hangar Flying
Berg - Vliegtuigramp 15 februari 1961
(Archief Hangar Flying)

De landing verloopt vlekkeloos tot ongeveer 300 voet boven de grond. Het toestel daalt niet meer, het landingsgestel wordt ingetrokken en het lijkt op het eerste zicht alsof de piloten een go-around willen uitvoeren. Het toestel stijgt, waarna een bocht naar links ingezet wordt. De machine maakt in totaal drie onregelmatige bochten van 360 graden, stijgt tot 1500 voet en duikt vervolgens met de neus naar beneden.

Getuigen in de verkeerstoren zien enkele seconden later een explosie en een donkere wolk opstijgen. Geen van de luchtverkeersleiders heeft nog contact gehad met de cockpitbemanning sinds de toestemming tot landen gegeven werd. De hulpdiensten worden verwittigd maar wanneer die ter plaatse komen wordt al snel duidelijk dat er geen overlevenden meer zijn. Op het witloofveld, waar de Boeing viel, waren twee jonge mannen aan het werk. Michel Theo De Laet wordt dodelijk getroffen, zijn werkmakker Marcel Lauwers verliest een been door rondvliegende brokstukken. Hij wordt door een tante van Theo van tussen het puin gehaald. Hij overleeft als enige deze verschrikkelijke crash.

Onderzoek wijst later uit dat de piloten Louis Lambrechts en Jean Roy, samen met hun boordwerktuigkundige Lucien Eduwaere en navigator Jean-Marie Kint, een titanenstrijd geleverd hebben met de machine. Technische problemen met het horizontale staartvlak en de spoilers brengen het toestel volledig uit balans.

In de cabine proberen de vijf stewards en twee stewardessen de 61 passagiers voor te bereiden op een mogelijke zware landing. Zowel het cabinepersoneel als de passagiers beseffen dat er iets grondig mis gaat, na de crash worden er immers lichamen in crashhouding (hoofd voorovergebogen tussen de knieën, armen rond het hoofd ter bescherming) in gegespt teruggevonden in hun zetel.

Tussen de passagiers zit het voltallige Amerikaanse kunstschaatsteam (US Figure Skating Association) dat op weg is naar de wereldkampioenschappen in Praag. Jonge kampioenen, sommigen net zestien jaar, maken voor de eerste keer een buitenlandse reis. Samen met hun coaches, familieleden en vrienden zijn ze op weg naar hun moment van glorie. In plaats van glorie had het lot voor hen een afspraak met de dood gepland. De wereldkampioenschappen in Praag worden uit respect voor de slachtoffers een jaar uitgesteld.

Daarnaast bevinden zich ook 'gewone' passagiers aan boord: zakenmensen die terugkeren uit de VS, vrouwen op weg naar hun man die in Duitsland gelegerd is, een geestelijke, ....

Verschillende mensen zien het ongeval gebeuren. Het was prachtig voorjaarsweer en om kwart voor negen had zich een nagenoeg volledige zonsverduistering voorgedaan.

Tot op de dag van vandaag is dit de zwaarste crash die zich in België heeft afgespeeld. Bij een crash van een Vickers Vanguard van British European Airways op 2 oktober 1971 nabij Aarsele komen 63 mensen om het leven.

Tekst: Kevin Cleynhens (Hangar Flying vzw)

Sabena 548, tragedy in Berg

On (ash)Wednesday February 15, 1961 at 10:05 local time (0905 Zulu time), a Boeing 707-329 (registration OO-SJB, construction number 17624/92) from our national airline company SABENA, crashes in Berg (Kampenhout) Belgium. All 61 passengers and 11 crew members dit not survive the crash and following fire.
The airplane left the airport of New York Idlewild (now JFK) seven hours earlier (at 0206 Zulu). The plane, one of the newest long haul showpieces of Sabena, was just one year old. After a normal transatlantic flight the pilots report to the air traffic controller in Brussels. During the approach they had radio contact with the tower and reported everything on board to be ok. It was a beautiful day, visibility was good and the air traffic controllers guided the airplane over Mechelen after which the pilots had clearance to do a visual landing on track 20.
The landing was spotless till about 300 feet above ground. The plane did not descend anymore, the landing gear was retracted and it seems the pilots were going to engage a "go-around". The plane takes off and engages a left turn; than the plane makes in total three erratic turns of 360 degrees, ascends to 1500 feet and then plunges, nose down.

Witnesses in the control tower see an explosion and a dark smoke cloud. No air traffic controller had contact with the crew since the "go for landing". The emergency services were called but when they came to the disaster site it was soon clear that there would not be any survivors.
On the crop field, were the Boeing crashed, two young men were working. Michel Theo De Laet got deadly hit, his work mate Marcel Lauwers loses his leg due to flying debris. He was removed from the debris by Theo's aunt. He was the only survivor of this horrible crash.

Later investigation revealed that pilots Louis Lambrechts and Jean Roy, as well as flight engineer Lucien Eduwaere and navigator Jean-Marie Kint, struggled to get the plane under control. Technical problems with the horizontal tail flaps and spoilers brought the machine out of balance.
In the cabin five stewards and two stewardesses prepared the passengers to a possibly heavy landing. The cabin crew as well as the passengers realized something went seriously wrong, after the crash a lot of bodies were found in the crash position and clipped in their seats.

Amongst the passengers was the complete American ice skating team (US Figure Skating Association) who were heading to the world championship in Prague. Young champions, some just sixteen years old, made their first foreign trip outside the USA. Together with their coaches, family and friends they were heading to their moment of glory. Instead of glory, destiny made an appointment with dead. The world championship in Praag was postponed, out of respect for the victims.

Besides the ice skating team, other passengers on board were business people returning from the US, women en route to their loved one who was serving in Germany, a priest,...

Several people saw the accident. It was a beautiful spring morning and at a quarter past nine there was a partial solar eclipse.

Till today The crash of Sabena 578 was the largest air crash in Belgian history.
During another crash of a Vickers Vanguard of the British European Airways on October 2, 1971 near Aarsele, 63 people died.


Herdenkingsmo(nu)menten - Commemoration mo(nu)ments

2001

Op de plaats van de ramp, op de hoek van de Lemmekenstraat en Dijkstraat, onthulde de gemeente op 10 februari 2001, bijna 40 jaar na datum, een rotsmonument.

De inscriptie luidt: "HIER STORTTE/ OP 15 FEBRUARI 1961 / EEN BOEING 707/ VAN SABENA NEER/ WIJ HERDENKEN / DE 73 SLACHTOFFERS" en "15 FEBRUARI 2001".

On February 10, 2001, 40 years after the disaster a monument was unvealed on the crash site. It is located on the corner of the 'Lemmekenstraat' and the 'Dijkstraat'.

The inscription reads (translated): "AT THIS LOCATION / ON FEBRUARY 15, 1961 / A BOEING 707/ OF SABENA CRASHED/ WE COMMEMORATE / THE 73 VICTIMS" and "FEBRUARI 15, 2001".

2011

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van deze crash vindt in februari 2011 een tentoonstelling plaats.

Het boek, getiteld 'Sabena 548, de laatste vlucht van Juliet Bravo', dat naar aanleiding van de herdenking geschreven werd door dhr. Kevin Cleynhens, was vanaf midden februari 2011 te koop - inmiddels is de voorraad uitgeput. Meer weten? Lees dan het artikel in het Jaarboek Campenholt 2020: 'Sabena 548, de laatste vlucht van Juliet Bravo (deel1)' door Kevin Cleynhens.

Toen vond er een korte plechtigheid plaats aan het rotsmonument in aanwezigheid van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman en een afgevaardigde van de US Memorial Skate Foundation.

On the occasion of the 50th anniversary of the crash an exhibition took place in February 2011.

Also a book was written bij Kevin Cleynhens, called 'Sabena 548, the last flight of Juliet Bravo' (in Dutch) - unfortunately the stock has been exhausted. If you want to know more, an article was published in our Yearbook Campenholt 2020: 'Sabena 548, the last flight of Juliet Bravo (part 1) by Kevin Cleynhens (in Dutch)

Also in 2011 a short ceremony took place at the rock monument with the attendence of the former American ambassador Howard Gutman and a representative of the US Memorial Skate Foundation.

2021

Op maandag 15 februari 2021, precies om 10.05 uur werd de 60ste verjaardag herdacht, in aanwezigheid van de burgemeester, mevr. Pelgrims (weduwe van Marcel Lauwers) en dhr. Cleynhens (Hangar Flying vzw). Op de tonen van 'The Last Post', geblazen door Gerry Croon, werd een nieuw bijkomend monument onthuld. Dit monument in inox, vermeldt de namen van alle slachtoffers. Het ontwerp en de realisatie zijn van EMG Tilco nv.

Het nieuwe monument is een initiatief van het gemeentebestuur van Kampenhout, in samenwerking met Heemkring Campenholt en Hangar Flying vzw.

Download hier de folder de ligging van het monument.

On Monday, February 15, 2021, at exactly 10.05 the 60th anniversary of the crash was remembered, in presence of the mayor, Mrs. Pelgrims (widow of Marcel Lauwers) and Mr. Cleynhens (Hangar Flying vzw). At the tones of 'The Last Post', played by Gerry Croon, an additional monument was unvealed. This monument is in stainless steel and shows de names of all victims. The design and realization was done by EMG Tilco nv.

The new monument was an initiative of the commune of Kampenhout in collaboration with the local history circle Campenholt and Hangar Flying vzw.

Download the leaflet with directions to the memorial.

Fotoselectie van de inhuldiging op 15 februari 2021

Berg - Gedenksteen voor de 73 slachtoffers van de Vliegtuigramp 15 februari 1961
Gedenksteen n.a.v.
de 40ste verjaardag van de vliegtuigramp
(foto Skystef.be)

Berg - Monument 2021 - n.a.v. de 60ste verjaardag van de Vliegtuigramp 15 februari 1961
Monument n.a.v.
de 60ste verjaardag van de vliegtuigramp

2022

Tentoonstelling "61 jaar na 15 februari 1961, vliegtuigramp te Berg" van 12 tot en met 27 februari 2022 (tijdens de openingsuren van De Krop).

...affiche/poster
Affiche : Tentoonstelling "61 jaar na 15 februari 1961. Vliegtuigramp te Berg"

English version ? click here.

Exhibition "61 years after February 15, 1961, plane crash at Berg (Kampenhout)" from February 12 till 27, 2022 (during opening hours of the cultural centre "De Krop" in Kampenhout).


De slachtoffers - The victims

De bemanning - The crew

Belgium

Louis 'Boum' LAMBRECHTS

Functie: boordcommandant
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 23/08/1917
Woonplaats: Wezembeek-Oppem, België
Gehuwd, 3 kinderen

Belgium

Jean ROY

Functie: co-piloot
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 17/10/1912
Woonplaats: Schaarbeek, België
Gehuwd, 1 kind

Belgium

Jean-Marie KINT

Functie: navigator
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 07/09/1924
Woonplaats: Vorst, België
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Lucien EDUWAERE

Functie: boordmechanieker/radio-operator
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 16/04/1913
Woonplaats: Oudergem, België
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Paul DE VOS

Functie: boordcommissaris
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 16/12/1926
Woonplaats: Sint-Lambrechts-Woluwe, België
Gehuwd, 4 kinderen

Belgium

Marcel DE MAEYER

Functie: steward
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 04/02/1932
Woonplaats: Zaventem, België
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Henri VERNIMMEN

Functie: steward
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 02/01/1926
Woonplaats: Sint-Jans-Molenbeek, België
Gehuwd, 3 kinderen

Belgium

Robert VOLEPPE

Functie: steward
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 31/07/1933
Woonplaats: Jette, België
Ongehuwd

Belgium

Pierre VANDENBUSSCHE

Functie: steward
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 18/06/1918
Woonplaats: Strombeek-Bever, België
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Jacqueline ROMBAUT

Functie: stewardess
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 06/02/1935
Woonplaats: Aalst, België
Ongehuwd

Belgium

Jacqueline TRULLEMANS

Functie: stewardess
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 12/10/1924
Woonplaats: Brussel, België
Gehuwd, 3 kinderen

De passagiers - The passengers

Belgium

Jean VERBRUGGEN

Functie: Hoofredacteur Sabena Revue
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 10/12/1924
Woonplaats: Brussel, België
Gehuwd met Germaine SARTENAER

Belgium

Germaine SARTENAER

Functie:
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 19/08/1935
Woonplaats: Brussel, België
Gehuwd met Jean VERBRUGGEN

Poland

Jacob HERSCHKOWICZ

Functie: gepensioneerd
Nationaliteit: Poolse
Geboortedatum: 18/06/1879
Woonplaats: Jackson Heights, NY
Weduwnaar, 4 kinderen ?

  USA

Harold KELLETT

Functie: Sales executive
Scott & Williams, fabrikant van naai- en kousenmachines
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 11/09/1906
Woonplaats: Bronxville, NY
Gehuwd

  USA

Herbert MYERS

Functie: Corporate director/president
Charles Beseler Company, producent van fotomateriaal
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 14/10/1898
Woonplaats: East Orange, NJ
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Jacqueline SEMPELS

Functie: leerkracht
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 27/01/1935
Woonplaats: Winona Lake, IN
Gehuwd met Richard ROBINSON

USA

Richard ROBINSON

Functie: kapitein US army
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 28/09/1924
Woonplaats: Winona Lake, IN
Gehuwd met Jacqueline SEMPELS

  Nicaragua

Francisco Carlos "Francis" MEDINA

Functie: Kassier internationale bank
Nationaliteit: Nicaraguaanse
Geboortedatum: 20/09/1917
Woonplaats: Winnetka, IL
Gehuwd, 2 kinderen
Latijns-Amerikaanse bankiersfamilie

  Canada

Victor D.G. MAES

Functie: tabaksteler in Vanessa, Ontario
Nationaliteit: Canadese
Geboortedatum: 08/10/1921
Woonplaats: Ontario, Canada
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Robert RAULIER

Functie: Business manager
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 28/01/1917
Woonplaats: Brussel, België
Gehuwd, 3 kinderen
Schoonzoon van Henri Cornelis, laatste gouverneur-generaal van Belgisch Congo 1958-1960

  USA

Margaret LOVERING POZZUOLO

Functie: huisvrouw
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 09/06/1940
Woonplaats: Drexel Hill, PA
Gehuwd, 5 maand zwanger
echtg. Joseph Pozzuolo (U.S. Forces Frankfurt)

Germany

Franz OFFERGELT

Functie: zakenman
Nationaliteit: Duits
Geboortedatum: 11/09/1922
Woonplaats: Banset, België
Gehuwd, 2 kinderen

Belgium

Marcelin DEPRINCE

Functie: Handelsreiziger
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 24/12/1937
Woonplaats: De Panne, België
Ongehuwd

France

Dominique VERNIER

Functie: Industrieel
Nationaliteit: Franse
Geboortedatum: 18/03/1928
Woonplaats: Moeskroen, België
Gehuwd, 3 kinderen

  USA

Robert John STROPP

Functie: Militair (US Forces France)
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 17/04/1941
Ongehuwd
Op weg terug naar Parijs na 1ste verlof

Belgium

Pierre BALTEAU

Functie: Fabrieksdirecteur
(Usines Balteau, Luik)
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 28/03/1920
Woonplaats: Stamford, CT
Gehuwd, 2 kinderen

Switzerland

Othmar BÖSCH

Functie: Rooms-Kath. priester
Nationaliteit: Zwitserse
Geboortedatum: 04/10/1918
Woonplaats: Seattle, WA
werkzaam in Seattle en op bezoek naar zijn thuis in St.-Gall

  USA

Howard Russell LILLIE

Functie: Scientist/executive
(Corning Glass Works)
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 13/05/1902
Woonplaats: Corning, NY
Gehuwd

  USA

Silberstein Max

Functie: Diamantair
partner in Morris Silberstein (NYC)
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 09/11/1910
Woonplaats: Westport,CT
Gehuwd

  USA

Julian F. BAGINSKI

Functie: Restaurateur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum:04/10/1927
Woonplaats: Englewood Cliffs, NJ
Gehuwd, 2 kinderen
op weg naar zieke moeder in Warschau

  USA

Dr. Martin SORIA

Functie: Professor kunstgeschiedenis
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 03/07/1911
Woonplaats: East Lansing, MI
Gehuwd, 3 kinderen
op weg naar een internationale meeting Madrid

  USA

George W YOUNG

Functie: Arbeider olievelden
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 27/10/1911
Woonplaats: Olney, TX
Gehuwd, 1 kind
Was samen met Dayton ALEXANDER op weg naar Libië voor de bouw van een olieveldinstallatie.

  USA

Dayton Marion ALEXANDER

Functie: Arbeider olievelden
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 10/01/1925
Woonplaats: Olney, TX
Gehuwd, 2 kinderen
Was samen met George YOUNG op weg naar Libië voor de bouw van een olieveldinstallatie.

  USA

Juanita DAUZAT

Functie: echtgenote soldaat James Lemoine
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 26/11/1941
Woonplaats: New Orleans, LA
Gehuwd
op weg naar echtgenoot in Frankfurt

  USA

Linda Faye FOSTER

Functie: Stewardess Trans-Texas Airlines
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 05/11/1936
Woonplaats: Houston, TX
Ongehuwd

  USA

Iris Jean DUKE

Functie: Stewardess Trans-Texas Airlines
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 22/11/1935
Woonplaats: Dallas, TX
Ongehuwd

  USA

Daurice Beth HERRING

Functie: Stewardess Trans-Texas Airlines
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 06/02/1936
Woonplaats: Dallas, TX
Ongehuwd

Schaatsers en familieleden - Ice skaters and family

Onder de 63 passagiers bevonden zich 18 Amerikaanse atleten van het kunstschaatsteam, evenals 16 mensen die hen vergezelden (familieleden, coaches, juryleden of functionarissen van de delegatie)

Gregory Kelley

  USAmember of the Ice Skating Team

Gregory Eric "Greg" KELLEY

Functie: Student / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 19/05/1944
16 jaar
Woonplaats: Newton Center, MA

 • 1961 U.S. silver medalist
 • 1961 North American Bronze medalist
 • 1960 World team member

Nathalie Kelley

  USA

Nathalie Frances KELLEY

Functie: Leerkracht
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 19/01/1932
Woonplaats: Newton Center, MA
Ongehuwd
zus van Gregory KELLEY

Bradley Lord

  USAmember of the Ice Skating Team

Bradley Richard "Brad" LORD

Functie: Student / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 22/08/1939
21 jaar
Woonplaats: Swampscott, MA

 • 1961 U.S. champion
 • 1961 North American Silver medalist
 • 1959 World team member

Rhode Lee Michelson

  USAmember of the Ice Skating Team

Rhode Lee MICHELSON

Functie: Studente / schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 09/03/1943
17 jaar
Woonplaats: Long Beach, CA

 • 1961 U.S. bronze medalist

Laurence Owen

  USAmember of the Ice Skating Team

Laurence Rochon OWEN

Functie: Student / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 09/05/1944
16 jaar
Woonplaats: Winchester, MA

 • 1961 U.S. champion
 • 1961 North American champion
 • 1960 Olympic & World team member

Maribel Yerxa Owen

  USAmember of the Ice Skating Team

Maribel Yerxa OWEN

Functie: Student / schaatster
zus van Laurence
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 25/04/1940
20 jaar
Woonplaats: Winchester, MA

 • 1961 US pairs champion (with Dudley RICHARDS)
 • 1961 North American silver medalists (with Dudley RICHARDS)
 • 1960 Olympic team member

Dudley Shaw Richards

  USAmember of the Ice Skating Team

Dudley Shaw RICHARDS

Functie: vastgoed / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 04/02/1932
29 jaar
Woonplaats: Boston, MA

 • 1961 US pairs champion (with Maribel OWEN)
 • 1961 North American silver medalists (with Maribel OWEN)
 • 1960 Olympic team member

Douglas Ramsay

  USAmember of the Ice Skating Team

Douglas Alexander "Doug" RAMSAY

Functie: Student / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 05/05/1944
16 jaar
Woonplaats: Detroit, MI

 • 1961 U.S. championships 4th place medalist
Stephanie Westerfeld

  USAmember of the Ice Skating Team

Stephanie "Steffi" WESTERFELD

Functie: Studente / schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 08/10/1943
17 jaar
Woonplaats: Colorado Springs, CO

 • 1961 U.S. silver medalist

Sharon Lee Westerfeld

  USA

Sharon Lee "Sherri" WESTERFELD

Functie: Verkoopster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 01/03/1935
Woonplaats: Colorado Springs, CO
Ongehuwd
zus van Stephanie

Ila Ray Hadley

  USAmember of the Ice Skating Team

Ila Ray HADLEY

Functie: Studente / schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 18/09/1942
18 jaar
Woonplaats: Seattle, WA

 • 1961 US pairs silver medalist
  (with Ray Ellis HADLEY Jr.)
 • 1960 Olympic & World team member

Ray Hadley Jr.

  USAmember of the Ice Skating Team

Ray HADLEY Jr.

Functie: Student / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 08/10/1943
17 jaar
Woonplaats: Seattle, WA

 • 1961 US pairs silver medalist
  (with Ila Ray HADLEY)
 • 1960 Olympic & World team member

Laurie Jean Hickox

  USAmember of the Ice Skating Team

Laurie Jean HICKOX

Functie: Studente / schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 06/12/1945
15 jaar
Woonplaats: Colorado Spring, CO

 • 1961 U.S. pairs silver medalist
  (with William Holmes HICKOX)

William Holmes Hickox

  USAmember of the Ice Skating Team

William Holmes "Bill" HICKOX

Functie: USAF Cadet / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 28/03/1942
19 jaar
Woonplaats: Colorado Spring, CO

 • 1961 U.S. pairs silver medalist
  (with Lauri Jean HICKOX)

William Holmes Hickox

  USAmember of the Ice Skating Team

Roger Hunter CAMPBELL

Functie: Student / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 15/08/1942
19 jaar
Woonplaats: North Hollywood, CA

 • 1961 US & North American silver medalists
  (with Donna Lee CARRIER)

Anne Brooks-Campbell

  USA

Anne Brownloe BROOKS-CAMPBELL

Functie: -
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 09/06/1905
Woonplaats: North Hollywood, CA
1 kind
moeder van schaatser Roger Hunter CAMPBELL

Dona Lee Carrier

  USAmember of the Ice Skating Team

Dona Lee CARRIER

Functie: Studente / schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 23/10/1940
20 jaar
Woonplaats: North Hollywood, CA

 • 1961 US & North American silver medalists
  (with Roger CAMPBELL)

Patricia Major

  USAmember of the Ice Skating Team

Patricia Barbara "Pat" MAJOR-DINEEN

Functie: schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 10/07/1935
24 jaar
Woonplaats: New York City, NY
Gehuwd met Robert DINEEN (zwanger)

 • 1961 U.S. bronze medalist
  (with Robert DINEEN)

Robert Dineen

  USAmember of the Ice Skating Team

Robert Francis "Bob" DINEEN

Functie: prof. schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 08/07/1935
23 jaar
Woonplaats: New York City, NY
Gehuwd met Patricia Barabara MAJOR

 • 1961 U.S. bronze medalist
  (with Patricia MAJOR)

Dallas Larry Pierce

  USAmember of the Ice Skating Team

Dallas Larry PIERCE

Functie: office mgr. / schaatser
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 05/08/1936
24 jaar
Woonplaats: Indianapolis, IN

 • 1961 US champion
  (with Diane Carol SHERBLOOM)

Diane Sherbloom

  USAmember of the Ice Skating Team

Diane Carol "Dee Dee" SHERBLOOM

Functie: schaatster
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 21/09/1942
18 jaar
Woonplaats: Los Angeles, CA

 • 1961 US champion
  (with Larry PIERCE)
(Diane was vervangster van Marilyn Meeker die moest afhaken wegens een ongeval)

Alvah Hart

  USAmember of the Ice Skating Team

Alvah Lynn "Linda" HART-HADLEY

Functie: schaatstinstructeur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 27/02/1927
24 jaar
Woonplaats: Seattle, WA
2 kinderen
moeder van Ila Ray en Ray HADLEY

William Kipp

  USAmember of the Ice Skating Team

William "Billy" KIPP

Functie: schaatsinstructeur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 15/07/1932
Woonplaats: Downey, CA
ongehuwd
coach van Rhode Lee MICHELSON

Daniel Ryan

  USAmember of the Ice Skating Team

Daniel Charles "Dan" RYAN

Functie: schaatsinstructeur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 19/04/1929
Woonplaats: Indianapolis, IN
gehuwd, 5 kinderen
coach van Larry PIERCE & Diane SHERBLOOM

Edward Wilhelm Scholdan

  USAmember of the Ice Skating Team

Edward Wilhelm "Edi" SCHOLDAN

Functie: schaatstinstructeur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 18/07/1910
Woonplaats: Colorado Springs, CA
gehuwd, 1 kind
vader en coach van James SCHOLDAN

James Edward Scholdan

  USA

James Edward "Jimmy" SCHOLDAN

Functie: Student
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 18/04/1949
11 jaar
Woonplaats: Colorado Springs, CA
zoon van Edward SCHOLDAN

Carl Swallender

  USAmember of the Ice Skating Team

Carl William "Billy" SWALLENDER

Functie: schaatsinstructeur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 22/03/1908
Woonplaats: Southfield, MI
ongehuwd
coach van Douglas RAMSEY

Maribel Vinson-Owen

  USAmember of the Ice Skating Team

Maribel VINSON-OWEN

Functie: schaatsinstructeur
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 12/10/1911
Woonplaats: Winchester, MA
gehuwd, 2 kinderen
moeder van schaatsters Laurence Rochon & Maribel Yerxa OWEN

Harold Hartshorne

  USAmember of the Ice Skating Team

Harold HARTSHORNE

Functie: jurylid figuurschaatsen
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 08/09/1891
Woonplaats: New York City, NY
gehuwd, 1 kind uit vorig huwelijk
echtgenoot van Louise HEYER

Louisa Heyer-Hartshorne

  USA

Louisa HEYER-HARTSHORNE

Functie: -
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 30/01/1909
Woonplaats: New York City, NY
gehuwd,
echtgenote van Harold HARTSHORNE

Edward LeMaire

  USAmember of the Ice Skating Team

Edward "Eddie" LeMAIRE

Functie: jurylid figuurschaatsen
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 26/10/1924
Woonplaats: Rye, NY
gehuwd, 1 kind
vader van Richard Osborn LEMAIRE

Richard Olson LeMaire

  USA

Richard Osborn "Dickie" LeMAIRE

Functie: student
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 02/08/1947
13 jaar
Woonplaats: Rye, NY
zoon van Edward LeMAIRE

Deane McMinn

  USAmember of the Ice Skating Team

Deane Everett McMINN

Functie: jurylid figuurschaatsen
U.S. team manager
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 25/11/1916
Woonplaats: Lomita, CA
ongehuwd

Walter Powell

  USAmember of the Ice Skating Team

Walter Sidney POWELL

Functie: scheidsrechter/referee
Nationaliteit: Amerikaanse
Geboortedatum: 16/08/1879
Woonplaats: St. Louis, MO
gehuwd
International Member ISU

... en 1 slachtoffer op de grond - ... 1 victim on the ground

Theo De Laet

  Belgium

Michel Théo DE LAET

Functie: Schrijnwerker/witloofkweker
Nationaliteit: Belgische
Geboortedatum: 30/03/1940
Woonplaats: Berg (Kampenhout)
ongehuwd
Gedood op het veld door rondvliegende brokstukken
Théo, begraven te Berg, was het enige dodelijke slachtoffer op de grond.
Zijn vriend, Marcel Lauwers, die samen met hem op het veld werkte, overleefde maar verloor een been.

Afscheidsrede n.a.v. de begrafenis van Michel Théo DE LAET

Naar aanleiding van de begrafenis van Michel Théo De Laet op 20 februari 1961 verscheen in De Haechtenaar van 25 februari 1961 onderstaand artikel.

---

Verleden maandag werd deze jonge man, geboren te Berg, op 30 maart 1940 en omgekomen bij de vreselijke Boeing-ramp van 15 februari l.l. begraven. Het stoffelijk overschot stond opgebaard op het gemeentehuis, waar iedereen het kon komen groeten. De voltallige gemeenteraad van Berg, alsmede talrijke officiële afvaardigingen, waaronder deze van de Sabena, de H.H. Burgemeester en secretaris van Steenokkerzeel, alsmede de vele andere notabelen en burgerlijke overheden uit het omliggende, woonden de begrafenisplechtigheid bij. Schoolkinderen met vlaggen openden de droevige optocht. De afscheidsrede van dhr secretaris, Marcel Willems, uit Berg, zegt meer en beter dan welk verslag of krantenrelaas, wat er over het jeugdige slachtoffer, Theo De Laet, moet gezegd worden en in welke dramatische omstandigheden hij om het leven kwam. We geven hier dan ook in extenso deze rede weer.

...

Klik hier voor de volledige afscheidsrede.

Klik hier voor de doodsbrief.


Bijkomende informatie:

Deze pagina kwam tot stand met medewerking van Hangar Flying vzw
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-06-2024
webmaster: webmaster@campenholt.be