Documentatiecentrum - Genealogie

Registers doop - huwelijk - overlijden

U kan deze registers consulteren, door lid te worden van onze vereniging. Het volstaat om 10 euro over te schrijven op de bankrekening:

BE79 8601 1206 9233
BIC: NICABBBE
Heemkring Campenholt
met vermelding: lidmaatschap Campenholt + e-mailadres van uw Google account.

NIEUW: Indien u een papieren versie van onderstaande "Gezinsreconstructies - Parochieregisters van Jeanne Servranckx" wenst, kan dit ook mits betaling, zie bijgevoegde prijslijst.

De registergegevens zijn een werk van lange adem van Jeanne Servranckx, waarvoor de heemkring de rechten kreeg deze te publiceren op de website 'Campenholt' en waarvoor dank aan Jeanne !

Na ontvangst van uw betaling wordt u een e-mail toegestuurd ter bevestiging van toegang en zijn de registers beschikbaar via jouw Google Drive toepassing.

Via het Google zoekscherm, klikt u het icoontje met de 9 bolletjes aan Google applicatie selectie , selecteer het "Drive icoontje" Google Drive icon, selecteer in het linker menu "Gedeeld met mij".

OPGEPAST:
Niets uit deze bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of optioneel: Heemkring Campenholt). De gebruiker van deze Google Drive verbindt zich ertoe deze bestanden enkel voor persoonlijk gebruik te consulteren en deze niet door te geven aan derden.

De leden die hun jaarlijks lidgeld betaalden, hebben gedurende datzelfde jaar toegang tot de registers, indien zij ook een Google-account hebben en een aanvraag tot toegang tot de 'Gezinsreconstructies' verzenden naar de e-mail: registers@campenholt.be. Elk jaar dient opnieuw het lidgeld betaald te worden.
Registreren voor een Google account doe je via https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl . Gebruik het e-mailadres dat door de Heemkring Campenholt gekend is bij inschrijving.

Wenst u lid te worden van de heemkring en tevens het jaarboek te ontvangen dan dient u 20 euro over te schrijven op hierboven vermelde bankrekening met vermelding: 'Lidgeld jaartal' en hebt u toegang tot de registers, recht op het jaarboek van de heemkring dat u wordt toegezonden mits betaling van de verzendkosten (+ 4 euro) of dat u kan afhalen in Villa Lucie, tegenover de kerk te Kampenhout en ontvangt u via e-mail alle nieuws aangaande onze bijeenkomsten en activiteiten.

Zijn er nog vragen, stuur gerust een e-mail naar: registers@campenholt.be of info@campenholt.be


Google ledensite = toegang tot volledige register via deze link

 • Registers Kampenhout

  • Gezinsreconstructie Kampenhout (1598-1797)Google ledensite
   Opmerking:
   In ALLE genealogiën die op internet staan vinden wij dat Joannes Stroobants de zoon is van Stephanus en Barbara Vande Wijngaert in Kampenhout. Dat is fout ! Hieronder de juiste ouders !
   Kampenhout register 2309, dd. 02.04.1631
   Joannes Stroobants, sone wijlen Andries daer moeder aff was Anna Goyvaerts ende Maria Verstraeten sijne wettige huijsvrouwe, dochter van Jacobus & Eycken Van Nuvele verkopen aan de erfgenamen van Aert Mommens ende Amantia de Smeth, onderhalf dachwant lants enz. enz.
  • Huwelijken Kampenhout (1598-1810)Google ledensite
  • Overlijdens Kampenhout (1621-1796)Google ledensite
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 04-05-2024
webmaster: webmaster@campenholt.be