Vereniging

Lopende projecten van leden Campenholt

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende projecten/onderzoeken.
Misschien kan u deze mensen verder helpen met informatie?

Project ´Kampenhouts dialect´
Ons lokaal dialect wordt steeds minder gesproken. Niet alleen de manier van uitspraak dreigt verloren te gaan, maar ook een aantal woorden en begrippen.
De heemkring wil in samenwerking met Senioka ons dialect, wat vroeger de gebruikelijke spreektaal was in onze gemeente, zoveel mogelijk bewaren.
Een dialectwoordenboek en opnames van gesprekken van personen die ons dialect nog machtig zijn, is het beoogde doel.

Indien je dialectwoorden kent of personen die nog vlot ons dialect spreken, graag een seintje!

contactpersonen: Oscar Dekeyser
medewerkers: Paul Behets, Karine Empereur, Ann Peeters, Wouter Vanderbist en Senioka

Project ´Notariaat´
Sedert 1770 heeft er onafgebroken een notaris geresideerd in Kampenhout. sinds de Franse tijd moeten de notarissen op het einde van elk jaar een Repertorium aanleggen. Daarin wordt met behulp van regesten in chronologische volgorde en met een doorlopende nummering verwezen naar de akten die in het afgelopen jaar werden verleden.
Alhoewel de akten in het Nederlands zijn werden de repertoria in het Frans opgesteld. Met behulp van het repertorium selecteerden we uit dit notariaat de regesten die betrekking hadden op inwoners of gronden van Groot-Kampenhout.
We hopen dat deze bewerking van het Kampenhouts notariaat haar doel niet mist en dat er nuttig gebruik van wordt gemaakt. De regesten zijn slechts een hulpmiddel om het onderzoek te versnellen en te vergemakkelijken. Ze nemen niet de plaats in van het origineel. Volledigheid is er niet en die zal ook nooit bereikt worden. De resultaten van deze transcripties zijn te vinden op onze website onder Documentatiecentrum > Notariaat.
contactpersonen: Paul Behets
medewerkers: Erik Heymans, Huub Van der Steld, Hubert Gulinck, Ann Van Remoortel, Philippe Vanrysselberghe
Verslagen vergaderingen.

Project ´Beken´
Campenholt tracht in samenwerking met het Gemeentebestuur, Natuurpunt en eventueel andere geïnteresseerden de Kampenhoutse beken meer bekendheid en zichtbaarheid te geven door het plaatsen van naamborden, met QR-toegankelijke uitleg over de geschiedenis, de geografie en de landschappelijke betekenis van de beken.
Deze QR-code geeft rechtstreeks toegang tot onze website met de beschrijving van het project "Wegen ontmoeten beken".
contactpersonen: Hubert Gulinck, Erik Heymans, Sonia Van den Dries
Verslagen vergaderingen.

Wereldoorlog I te Kampenhout
  • Project WO1
    Sinds januari 2018 vind je op onze website lijsten van oorlogsstrijders en burgerslachtoffers uit Kampenhout of die in Kampenhout tijdens WO1 sneuvelden. De dossiers zijn te vinden via "Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > WO I > Project WO1.
    Voor de op- en aanmerkingen, aanvullingen en informatie kan je steeds terecht bij de gedreven trekker van dit project Felix Goossens, bijgestaan door Huub Van der Steld en Hugo Schoevaerts van de werkgroep Eerste Wereldoorlog van Heemkring Campenholt.
medewerkers: Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Erik Heymans

Wereldoorlog II te Kampenhout
  • Achttiendaagse Veldtocht
    Sinds mei 2020 vind je op onze website lijsten van gesneuvelden tijdens de 18-daagse veldtocht evenals verzetslieden, politieke gevangenen en burgerslachtoffers van de 2de Wereldoorlog. De dossiers zijn te vinden via "Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > WO II > Project WO2.
    Voor de op- en aanmerkingen, aanvullingen en informatie kan je steeds terecht bij Felix Goossens, bijgestaan door Hugo Schoevaerts van de werkgroep Tweede Wereldoorlog van Heemkring Campenholt.

Kampenhoutenaren in vreemde legers (Napoleon, Mexico, ...)
contactpersonen: Hugo Schoevaerts (016/65.69.12)

Fanfares van Buken en Nederokkerzeel
Kampenhout telt momenteel nog maar 3 fanfares, enkele andere zijn helaas ten onder gegaan. Dit onderzoek wil de geschiedenis van de verloren fanfares reconstrueren en ontsluiten.
Zie documentatiecentrum > verenigingen.
contactpersonen: Gerry Croon (016/65.99.39).

Tramlijn Brussel-Haacht
contactpersonen: Huub Van der Steld

Domein Eaux Vives / Ter Bronnen
contactpersonen: Huub Van der Steld

Schilder Raymond Elseviers
contactpersonen: Huub Van der Steld

Kapellekes (geschiedenis, restauratie)
contactpersonen: Geert Vanhoof, Emiel De Backer, Felix Goossens, Pol Hessels, Marcel Simons, Rosine Duhameau

Streekgeschiedenis (geologie, kaarten, wegen, percelen, Torfbroek, ...)
contactpersonen: Hubert Gulinck

Literatuurgeschiedenis, tijdschriften, bibliotheek
contactpersonen: Steven Vermeylen, Anita Van der Hoeven

Sport
contactpersonen: Willy Schoevaerts

Kerkhoven, begraafplaatsen
contactpersonen: Jean-Pierre Magdaleens, Anita Van der Hoeven, Greet Janssens, Ann Peeters

Oude documenten (middeleeuwen, 15de, 16de, 17de, 18de eeuw, ...)
contactpersonen: Jeanne Servranckx, Huub Van der Steld, Paul Behets

Hof Van Ruisbeek
contactpersonen: Erik Heymans

Schaerbeekse Hoek (mensen in dienst van families in, Schaarbeek)
contactpersonen: Jan Speltinckx

Paleografie
contactpersonen: Anita Van der Hoeven, Paul Behets

Toponiemen, topografie
contactpersonen: Paul Behets, Jean Speltinckx

Volkstellingen, inboedels
contactpersonen: Paul Behets, Jean Speltinckx

Pachthoven
contactpersonen: Paul Behets

Geschiedenis Kampenhoutse dorpen tijdens Ancien Regime
contactpersonen: Paul Behets

Streekgeschiedenis horeca & middenstand vanaf de 18e eeuw
contactpersonen: Gabriëlle Bockstaele

Opmaak familiereconstructies Groot-Kampenhout vanaf de 17e eeuw
contactpersonen: Gabriëlle Bockstaele

Berg Lelle
contactpersonen: Marcel Andries

Religieus erfgoed
contactpersonen: Felix Goossens (016/65.14.52)

Industriële archeologie
contactpersonen: Felix Goossens (016/65.14.52)

De Drie Gezusters
contactpersonen: Felix Goossens (016/65.14.52)

Volkskunde en folklore
contactpersonen: Felix Goossens (016/65.14.52)

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2023
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 13-02-2023
webmaster: webmaster@campenholt.be