Welkom op de website van de Heemkring "Campenholt".

Er broeide al langer in vele Kampenhoutenaren de wens om te starten met een heemkundige vereniging.
2011 is de geschiedenis ingegaan als het startjaar van Campenholt!


Volg ons op facebook

In de kijker

(klik op de afbeeldingen)

Jaarboek 2021

Project: Wegen ontmoeten beken

Sabena 548, tragedie te Berg

Geschiedenis op uw zolder: gooi niks weg !

Lopende onerzoeken

Gezocht
OPROEP

RELST: Oproep jubeljaar 2023

Verschillende werkgroepen zijn gestart met de voorbereiding van het Jubeljaar 2023: 150 jaar school en 125 jaar parochie Relst.

Het was een beetje puzzelen om een haalbare selectie te maken uit de voorgestelde initiatieven.

 • Werkgroep 'Publiciteit' maakt voorstel nieuw logo en onderzoekt de verschillende communicatiekanalen om de activiteiten van het jubeljaar in de kijker te zetten.
 • Voor het sportieve luik: wandelen, fietsen, fotozoektocht... heeft de werkgroep al een paar ideeën in samenwerking met de verenigingen.
 • Werkgroep 'Geschiedenis/traditie' wil rond 150 jaar school en 125 jaar parochie een tentoonstelling organiseren en het levensverhaal vertellen in een presentatie 'Relst in beeld'. Hiervoor hadden we graag nog oude foto's over de school; klasfoto's, handwerkjes, schoolschriften..., maar ook van de processies, pastoors, zusters...
  Een oproep aan de oudere generatie om op zoek te gaan naar 'schatten op zolder'.

Van Adele Tobback kregen we deze mooie foto met haar klasgenoten keurig in uniform.

Klasfoto 1952

Heb je bruikbare foto's gevonden, steek ze dan onder omslag in de brievenbus van het parochiehuis, Hutstraat 43 of bij Ann Van Remoortel, Hutstraat 29 (vermeld achteraan je naam).

Beschik je nog over handwerkjes, schriften, rapporten..., neem dan contact met Ann Van Remoortel tel: 0473 64 25 77, mail: vanremoortel.ann@gmail.com of Omer Van Dessel tel: 016 65 61 34, mail: omervandessel@hotmail.com

Alvast bedankt voor je medewerking!


Data vergaderingen/activiteiten heemkring Campenholt


Halfweg de vakantie, tijd om te beginnen met de voorbereiding van de activiteiten van het tweede semester. Samen met Familiekunde Vlaanderen (Regio Leuven) worden twee cursussen oud-schrift georganiseerd: een voor beginnelingen te Kampenhout en een voor gevorderden te Leuven.
Onderstaande keuzes aanklikken voor meer info.

CURSUS VOOR BEGINNERS

Om de beginnende lezer van oud schrift niet in de kou te laten staan, zal Paul Behets een basiscursus geven. Hier wordt volgende methodiek gevolgd (teksten ter beschikking op voorhand, samen lezen tijdens de les, uitleg over het schrift, transcripties toegestuurd na de les), maar de teksten zijn makkelijker en het les-ritme trager.

Tijdens de eerste les komen de documenten uit de Burgerlijke Stand en de bevolkingsboeken aan bod. In les twee worden parochieregisters en kerkrekeningen gelezen. In les drie kaarten en plannen (met aandacht voor de Popp kaarten); en tenslotte in les vier zien jullie teksten uit het notariaat en de schepenregisters. Een hele kluif!

cursus OUD SCHRIFT voor beginners

 • Lesgever? Paul Behets.
 • Wanneer? op donderdagen 6, 13, 20 en 27 oktober, telkens van 19h30 tot 21h30
 • Waar? De Cultuurberg, Bergstraat 15 te Berg (Kampenhout).
 • Inschrijven via info@campenholt.be
 • Prijs: leden van Familiekunde Vlaanderen en van heemkring Campenholt: €20 - anderen: €30
  te betalen op het rekeningnummer van Campenholt: BE79 8601 1206 9233

Logo heemkring Campenholt

CURSUS VOOR GEVORDERDEN

Familiekunde Vlaanderen organiseert opnieuw de erg gewaardeerde cursus voor gevorderden.

We streven bij de deelnemers naar een zekere homogeniteit in de voorafgaande kennis van het oud schrift, om het nut van de cursus zo hoog mogelijk te houden.

Bij deze cursus opteerden we voor de groep van de 'gevorderde lezers'. Zij zijn vertrouwd met 18de -eeuws schrift en zijn niet hulpeloos bij het zien van een tekst uit de 17de of 16de eeuw.

Thema: Vonnisboeken van de Raad van Brabant (16de en 17de eeuw), raadpleegbaar op de website van het Rijksarchief.

Hieronder een voorbeeld van de eindfase van een vonnis: het eigenlijke beschikkend gedeelte. Deze vonnissen bevatten vaak in het lang en het breed het ganse procesverhaal maar zijn niet echt gemotiveerd. De kwaliteit van de scans is beter dan dit.

cursus OUD SCHRIFT voor gevorderden

De behandelde teksten (met de referentie naar de website) worden telkens op voorhand aan de cursisten bezorgd. De transcripties met wat achtergrondinformatie worden na de les toegezonden.

De cursisten worden verwend met een boekje van 62 blz. dat ze zich tegen drukprijs kunnen aanschaffen (34 bladzijden met de tekst van de ordonnantie van 1474 in modern Nederlands + 28 bladzijden juridische termen met uitleg).

 • Lesgever? Paul Behets.
 • Wanneer? op woensdagen 19 en 26 oktober, en 9 en 16 november, telkens van 19h00 tot 21h00
 • Waar? CC Romaanse Poort, Brusselse straat 63 te Leuven.
 • Inschrijven via familiekundeleuven@gmail.com
 • Prijs: leden van Familiekunde Vlaanderen en van heemkring Campenholt: €20 - anderen: €30
  te betalen op het rekeningnummer van FV Leuven: BE10 0013 1130 4604

logo Familiekunde Vlaanderenzaterdag
08-10-2022
10u
Maandelijkse bijeenkomst
vergaderzaal - cultuur- en beleefcentrum 'De Krop', Dorpsstraat 9b

dinsdag
18-10-2022
19u30
Lezing: "Ketterijen in onze contreien"
door Jan Van hoof.
Theaterzaal 'De Krop', Dorpsstraat 9b - Kampenhout

Inkom: € 5,00 p.p. Tickets via deze link tickets lezing ´ Ketterijen in onze contreien´. door Jan Van hoof.

...meer info + affiche

De spreidstand tussen vrijheid van geweten en de niets ontziende oppositie hiertegen door kerk en staat is eeuwen oud. Ook in onze streek. Wie werd geviseerd, en waarom?
Het verhaal start in 1115 in Antwerpen en eindigt in 1602 in Eppegem. Een zoektocht naar het lot en de rol van vele bekende en minder bekende namen: Tanchelm, paus Innocentius III, Katharen, Tempeliers, Filips de Schone, Jeanne d'Arc, Coppin, Tyndale, Karel V, Filips II, Josyne Van Vlasselaer, Elisabeth Lauwers, flagellanten, en vele anderen.

De voordracht wordt gegeven door Jan Van hoof, voorzitter van het Studiecentrum Als Catars (SAC). Het centrum verenigt mensen met een gedeelde passie voor de middeleeuwse geschiedenis in het algemeen en de middeleeuwse ‘ketterijen’ in het bijzonder, maar ook voor de Languedoc, de Pyreneeën en de Occitaanse taal en cultuur.

Affiche ´Hekserijen in onze contreien´.

pdf-versie affichezaterdag
12-11-2022
10u
Maandelijkse bijeenkomst
vergaderzaal - cultuur- en beleefcentrum 'De Krop', Dorpsstraat 9b

dinsdag
15-11-2022
20u00
Nacht van de geschiedenis: "Hubert Boone", ereburger van Kampenhout, komt met ons zijn muzikale passie delen
Theaterzaal 'De Krop', Dorpsstraat 9b - Kampenhout
Een samenwerking tussen Heemkring Campenholt, Davidsfonds Kampenhout en de gemeente Kampenhout.

Inkom: € 5,00 p.p.
Verkoop start op 18 oktober. Tickets via deze link tickets NVDG - lezing Hubert Boone

...meer info + affiche

Hubert mag reeds terugkijken op een meer dan rijke muzikale loopbaan van meer dan 50 jaar. Al die jaren wijdde hij zich volledig aan het opzoeken en ontsluiten van volkstradities. Niet alleen in onze gewesten maar zijn passie bracht hem naar Armenië, Oekraïne, Wit-Rusland en de Russische Wolga-republieken. In 1968 stichtte hij de volksdansgroep De Vlier, in 1978 het Brabants Volksorkest en in 2000 het ensemble Limbrant. Ook publiceerde hij verschillende artikelen in tal van tijdschriften over de Vlaamse-Waalse en Europese volksinstrumenten.

Affiche ´Hekserijen in onze contreien´.

pdf-versie affiche


vrijdag
09-12-2022
19u-21u
Voorstelling jaarboek 2022 + opening Tentoonstelling: "'t Sas" + uitreiking cultuurprijs
Cultuur- en beleefcentrum De Krop, Dorpsstraat 9b, Kampenhout
...affiche


zaterdag
10-12-2022
10u
Maandelijkse bijeenkomst
vergaderzaal - cultuur- en beleefcentrum 'De Krop', Dorpsstraat 9b

zaterdag
10-12-2022 tot 08/01/2023
Tentoonstelling: "'t Sas"
Geschiedenis van kampenhout-Sas, haar handel, haar herbergen, haar infrastructuurwerkenn, en niet te vergeten... haar gemeenschap, de voormalige bewoners.
Cultuur- en beleefcentrum De Krop, Dorpsstraat 9b, Kampenhout
...affiche


elke vrijdag
10u tot 12u
Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur is ons documentatiecentrum (Villa Lucie) open.
Gelieve wel vooraf een seintje te geven als u graag zou langskomen (tel: 016/65 99 39).

Website updates

datum artikel auteur
09/2022 Toevoeging verslag "tentoonstelling Will Tura". zie Activiteiten > verslagen Erik Heymans
09/2022 Toevoeging regesten van notaris Adelin De Valkeneer (1894-11898) - zie Documentatiecentrum - Notariaat Paul Behets
07/2022 Toevoeging verslag "Bezoek aan het Dakotamuseum te Melsbroek". zie Activiteiten > verslagen Hugo Schoevaerts
06/2022 Toevoeging verslag "Parkenparade". zie Activiteiten > verslagen Erik Heymans
06/2022 Toevoeging verslag "30 jaar Molenstee". zie Activiteiten > verslagen Erik Heymans
06/2022 Toevoeging verslagen werkgroep "tentoonstelling Kampenhout-Sas". zie Vereniging > verslagen vergaderingen > werkgroepen Erik Heymans
06/2022 Toevoeging stamboom familie CROON. zie Documentatiecentrum > Genealogie > Stambomen Louis Leten
05/2022 Marcel Andries - erevoorzitter. zie Vereniging > Verdienstelijke leden het bestuur
05/2022 Toevoeging verslag "vaarhappening Kampenhout-Sas". zie Activiteiten - verslagen Erik Heymans
05/2022 Toevoeging verslag "lezing pater Jan". zie Activiteiten - verslagen Erik Heymans
05/2022 Toevoeging verslag "Tentoonstelling '50 jaar Tonzent'". zie Activiteiten - verslagen Erik Heymans
05/2022 Toevoeging verslag "cinema Campenholt: 'Leuven´68'". zie Activiteiten - verslagen Erik Heymans
04/2022 Toevoeging verslag "Scoutsquiz". zie Activiteiten - verslagen Felix Goossens
04/2022 Toevoeging verslag "bezoek aan Train World en expo Oriënt-Express". zie Activiteiten - verslagen Hugo Schoevaerts
01/2022 Toevoeging fiches voor de slachtoffers van Sabenavlucht 548, 1961 - zie Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > 1945 tot heden Erik Heymans
01/2022 Bijwerkingen pagina "Gesneuvelde soldaten in het leger van Napoleon". zie Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > Franse periode Felix Goossens
01/2022 Nieuwe pagina met 50 jaar gedigitaliseerde Tonzentkrantjes - zie Documentatiecentrum > Verenigingen > Jeugdhuis Tonzent Erik Heymans / Huub Van der Steld
12/2021 Toevoeging regesten van notaris Leopold De Meyer (1905-1920) - zie Documentatiecentrum - Notariaat Paul Behets
12/2021 Bijwerkingen pagina "Gesneuvelde soldaten in het leger van Napoleon". zie Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > Franse periode Felix Goossens
12/2021 Nieuwe pagina "De Popp kaarten... Hoe ze interpreteren en gebruiken". Documentatiecentrum > biliotheek > kaarten Huub Van der Steld
11/2021 Bijwerkingen pagina "Gesneuvelde soldaten in het leger van Napoleon". zie Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > Franse periode Felix Goossens
11/2021 Verslag Nacht van de geschiedenis met als thema 'Sterren in de zorg' - Zie activiteiten Erik Heymans
11/2021 Verslag deelname 11.11.11-quiz: - Zie activiteiten Felix Goossens
11/2021 Verslag eerste Cinema Campenholt met filmvoorstelling van 'De slag om Leuven' - Zie activiteiten Erik Heymans
10/2021 Verslag themadag 'Wegen ontmoeten beken' + tentoonstelling - Zie activiteiten Erik Heymans
10/2021 Verslag van ons bezoek aan heemkring 'De Semse' en zijn tentoonstellingen - Zie activiteiten Stijn Simons
08/2021 Verslag van heropstart maandelijkse bijeenkomsten met bezoek aan 'De Krop' en etentje in 'Het Labo' op 14 augustus - Zie activiteiten
07/2021 Toevoeging regesten van notaris Gabriël Joseph Swolfs (1899-1905) - zie Documentatiecentrum - Notariaat Paul Behets
04/2021 Update bidprentjes (nu méér dan 13000 stuks) - Zie Genealogie - Bidprentjes Hugo Schoevaerts / Huub Van der Steld
04/2021 Toevoeging regesten van notaris Polydore Everaert (1878-1890) - zie Documentatiecentrum - Notariaat Paul Behets
02/2021 Aanpassingen aan de pagina omtrent de vliegtuigramp in 1961 - zie Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > 1945 tot heden Gerry Croon
02/2021 Toevoeging origineel reglement Schuttersgilde Sint Servatius uit Berg (1856) - zie Documentatiecentrum > Verenigingen Gerry Croon
01/2021 Nieuwe pagina "Gesneuvelde soldaten in het leger van Napoleon". zie Documentatiecentrum > Lokale geschiedenis > Franse periode Felix Goossens
01/2021 Toevoeging alle inhoudstafels van het tijdschrift Gidsenbond "Midden Brabant" - zie Documentatiecentrum > Bibliotheek Erik Heymans
01/2021 Toevoeging aktes op de Google Drive - zie ook Genealogie- Akten Jeanne Servranckx
12/2020 Nieuwe pagina Documentatiecentrum - Aangiften van nalatenschap Paul Behets
12/2020 Toevoeging regesten van notaris Verhaegen (1859-1868 - zie Documentatiecentrum - Notariaat Paul Behets
11/2020 Bijwerking/toevoeging ´Gemeenteberichten´ vanaf 1985 - zie Documentatiecentrum - Bibliotheek Gerry Croon
10/2020 Inhuldiging eerste beek-naamplaat en wandeling 'Wegen ontmoeten Beken' - 16/18 oktober 2020 - zie activiteiten Hubert Gullinck
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2022
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 29-09-2022
webmaster: webmaster@campenholt.be